ابتدا پشت کارت ماشین خود را ملاحظه کنید. در پشت این کارت ، یک کد 17 رقمی به شکل
عمودی حک شده است. این کد با IR شروع میشود.
اکنون شما میبایست این کد را به شماره 30005151 از طریق SMS ارسال کنید.
پس از چند لحظه مقدار جریمه ماشین و تعداد دفعات آن برای شما ارسال میشود.

و
پیگیری کارت سوخت از طریق SMS

      تمامی مالکان خودرو و موتورسیکلت برای آگاهی یافتن از آخرین وضعیت کارت
      هوشمند سوخت خودرو، کافی است شماره پلاک خودرو خود را از طریق ساختار ارائه
      شده توسط پیام کوتاه SMS به شماره 30005150 ارسال کنند و در صورتی که قالب و
      ساختار مشخص شده در نوشتن شماره پلاک در پیام کوتاه رعایت شود راهنما به طور
      خودکار در همان لحظه پاسخ خواهد داد.

      * انواع پلاک‌ها

      پلاک‌های ایران دارای دو قسمت شماره و عدد سریال است و برای ارسال پلاک، این
      دو قسمت به ترتیب در پیام کوتاه نوشته و بین آن‌ها خط تیره درج می‌شود.
      عدد سریال - شماره پلاک

      ‌پلاک‌های لیزری و قدیمی دارای سه قسمت شماره، شهر سریال و عدد یا حرف سریال
      هستند. برای ارسال شماره پلاک، این سه قسمت به ترتیب در پیام کوتاه نوشته
      می‌شود و بین آن‌ها خط تیره درج می‌شود.
      بعضی از پلاک‌ها نیز صرفاً دارای دو قسمت شماره و شهر سریالی هستند.

      در روش نوشتن پلاک، ابتدا باید قسمت اول شماره پلاک‌ نوشته ‌‌شود. برای این
      کار ابتدا یک حرف لاتین برای تعیین نوع پلاک نوشته می‌شود که نشانه نوع پلاک
      مورد نظر در جدول شماره 1 منتشر شده است.
      پس از نشانه نوع پلاک، شماره پلاک و حرف بین شماره‌ها نوشته می‌شود که برای
      هر یک از حروف یک حرف لاتین، انتخاب شده است که‌ نشانه معادل حرف لاتین در
      جدول شماره 2 منتشر شده است.
      پس از نوشتن شماره‌های یاد شده باید شهر سریال پلاک نوشته شود که برای نوشتن
      شهر باید کد آن شهر را نوشت.
      آخرین مرحله مربوط به نوشتن عدد و یا حرف سریال پلاک است که این کار نیز با
      نوشتن عین عدد انجام می‌شود که پس از ارسال این شماره‌ها بلافاصله ‌آخرین
      وضعیت کارت سوخت خودرو از طریق sms برای متقاضی ارسال می‌شود.
      به عنوان مثال: پلاک ایران (شخصی) به شماره 345 ب 12 - ایران 67 به صورت I 12
      B 345-67 و پلاک لیزری شخصی به شماره مشهد 345 ب 12 به صورت S12 B 345 - 0511
      نوشته می‌شود.


      جدول شماره 1
            ردیفنوع پلاککاربری پلاکنشانه
            1ایرانشخصی، عمومی، دولتی و تاکسیl
            2لیزریشخصی (پلاک سفید)S
            4قدیمیدولتی (پلاک آبی)D

      جدول شماره 2  
            حروف فارسینشانهحروف فارسینشانه
            الفAعE
            بBقG
            جJمV1
            دDنN
            سSوV
            ص‍Cه H
            ط@یY
            یk 

نویسنده:آقامسعودhttp://All Rights Reserved © 2006-2007 Rights Reserved © 2006-2007

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت ۱۶:۳۳ بعد از ظهر  توسط مرجان |